Kontakt

Dane kontaktowe

Mitek Industries Polska Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 10 , 59-220 Legnica, tel. 76 862 89 88, fax 76 862 89 21, e-mail: kontakt@dachymitek.pl


Dane firmy

NIP: 691-21-50-896, NIP EU: PL6912150896, REGON:390851856
Numer KRS 0000089401. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 300.000 PLN


Zapytania ofertowe. Zamawianie wiązarów.

Mitek Industries sam nie wykonuje konstrukcji lecz jest jedynie dostawcą technologii. Dlatego prosimy kierować zapytania ofertowe bezpośrednio do autoryzowanych zakładów produkujących konstrukcje dachowe w technologii Mitek.